ေဒၚလာ ၈၇ သန္းခြဲတန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပြဲ႐ံု ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၌ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳ  | DVB