လက္ပန္းေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး သပိတ္စခန္း ျဖိုခြင္းခံရ - DVB