ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးတြင္ ဘုရားဖူးလာသူမ်ား ျပည့္ႏွက္ေန (ဓာတ္ပံု) | DVB