မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္-ဂြကားလမ္း ေျမသားနိမ့္က် အက္ကြဲ၊ ကားမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္  | DVB