ဗီအိုေအက ႐ိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားျဖင့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္မည္  | DVB