ေနာက္ေနာင္မွာ အမွန္တရားကို မေဖာ္ထုတ္ရဲေတာ့မွာကို စိုးရိမ္တယ္ – မပုိးျဖဴ | DVB