ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မုံ႐ြာျမို့သုိ့ေရာက္႐ွိ (ဓာတ္ပံု) - DVB