ျပည္သူေတြၾကားထဲ ခ်ျပတဲ့အဆင့္ထိ ေရာက္လာတဲ့ သမၼတနဲ့ လြွႊတ္ေတာ္ျပဿနာ - DVB