ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီနွင့္ ေတြ့ဆံုခြင့္မရ - DVB