မြန္ျပည္နယ္တြင္  ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္

မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္စလံုးမွာ ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလုိ႔႔ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ၿမိဳ႕ေျမငွာရမ္း ထုတ္ေပးတဲ့ အခမ္းအနားရဲ႕ အဖြင့္အမွာစကားမွာ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ အခုလို တစ္ျပည္နယ္လံုးမွာ ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားၿပီး ၂၀၂၀ ေမလကုန္မွာ ေျမတိုင္းတာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးမွာလုိ႔ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕ေျမငွာဂရမ္းေတြ လာမယ့္ ၂၀၂၀ အကုန္မွာ အၿပီးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳပမ္းေနတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုပါတယ္။ အခုလို ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ သားစဥ္မ်ိဳးဆက္ အေမြဆက္ခံတဲ့ႏိုင္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ရာမွာလည္း ေျမငွားဂရန္ေတြကို ဘဏ္ေတြမွာ ေပါင္ႏွံၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ယူႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးမႈကို အစိုးရအဖြဲ႔က သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ၿမိဳ႕ေပၚ ၁၀ ရပ္ကြက္စလံုးကို အခုႏွစ္အတြင္းထုတ္ေပးဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က စီစဥ္ထားတာပါ။

More News
Up