က်ပ္ ၂ သိန္းသာကုန္က်သည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ သိပၸံရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတို(ရုပ္သံ) | DVB