ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုတ္သုံေလ အားေကာင္းေန၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအခ်ဳိ႔ မုိးႀကီးမည္ | DVB