စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ တရက္တည္း မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈ ၉ မႈ ဖမ္းဆီးရမိ | DVB