ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးေန၊ လူဦးေရ ၄၆၀ ေက်ာ္ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ | DVB