သထံုၿမိဳ႕တြင္ တရားမ၀င္ ငရုတ္္သီးအမႈန္႔ႀကိတ္လုပ္ငန္းကို အက္ဖ္ဒီေအ၀င္စစ္ | DVB