ဆရီနာဝီလ်ံ ဂရင္းဆလင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္  ၁၃ ႀကိမ္ဆက္တုိက္ ဗိုလ္လုပြဲတက္ | DVB