အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ကို အႏုိင္ယူၿပီး အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားဖလား ဆီမီးတက္ (႐ုပ္သံ) | DVB