လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ရာသီတုပ္ေကြး​ေရာဂါ H1N1 ပညာေပး | DVB