သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေသဒဏ္ေပးေရး ၿမိတ္ၿမဳိ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိ | DVB