မန္ယူတြင္ အရည္အေသြးရွိ ကစားသမား အမ်ားႀကီးရွိဟု ဆုိးလ္ရွား ေျပာ | DVB