ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ အေၾကာင္းျပ၍ မ႐ိုးမသား အလႉခံလွ်င္ အေရးယူမည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ သတိေပး | DVB