ဆီနီေဂါက ဘီနင္ကုိ ၁ ဂုိး ဂိုးမရွိျဖင့္ႏုိင္ၿပီး အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားဖလား ဆီမီးတက္ (႐ုပ္သံ) | DVB