ေဂ်ာ္ဂ်ီယာကို စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္ရန္ တုိက္တြန္းသည့္ ႐ုရွားလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပူတင္ မေထာက္ခံ | DVB