မနၱေလးတကၠသိုလ္ဆရာမ်ားအဖြဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နယ္ေျပာင္းေ႐ြွႊ့ခံရ - DVB