ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေအအန္ပီပါတီ စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ ေတြ႔ဆံု  | DVB