ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ေနအိမ္အလံုး ၂၅၀ အိႏိၵယ ေပးအပ္   | DVB