ကုန္တင္ကားထဲ လိုက္ပါလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ၅၁ ဦးကို မကၠဆီကုိရဲ ကယ္ဆယ္

မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ ဇာကာတိတ္ကတ္္စ္ျပည္နယ္မွာ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔က ကုန္တင္ကား ေနာက္တြဲတခုထဲမွာ က်ပ္က်ပ္သိပ္သိပ္ လိုက္ပါလာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ၅၁ ေယာက္ကုိ ရဲေတြက ကယ္ဆယ္ခဲ့တယ္လုိ႔ မကၠဆီကုိ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကုန္တင္ကား ေနာက္တြဲထဲမွာ လူေတြ ပုန္းခုိလုိက္ပါလာတာကုိ X-ray စစ္ေဆးေရးစက္နဲ႔ စစ္ေဆးလုိက္တဲ့အခါ ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ အဲဒီ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြကုိ မကၠဆီကုိ အမ်ိဳးသားဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ဆီကုိ လႊဲအပ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအဖြြဲ႔က သူတုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအသီးသီးဆီ ျပန္ပုိ႔ဖုိ႔ ဆက္လုပ္သြားမယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာက ေျပာပါတယ္။ မကၠဆီကုိအေနနဲ႔ အေမရိကန္ကုိ ဦးတည္ ခရီးႏွင္လာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြ စီးဝင္တာကုိ ဟန္႔တားေပးမယ္ဆုိရင္ မကၠဆီကုိ ပုိ႔ကုန္ေတြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္တာ ေျဖေလ်ာ့ေပးဖုိ႔ အေမရိကန္နဲ႔ သေဘာတူထားပါတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္အရ မကၠဆီကုိ အစိုိးရက နယ္စပ္မွာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေနရာခ်ထားတာ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတာကုိ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေနပါတယ္။

More News
Up