ပိန္းဇလုပ္ၿမဳိ႕တြင္ မိုးသည္းထန္ေရႀကီးေနသျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား အေရးေပၚေျပာင္းေ႐ႊ႕ | DVB