ျမစ္ေရႀကီးေနသျဖင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၄ ခု ဖြင့္လွစ္ | DVB