ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ေရႊမႈံရတီတို႔ပါ၀င္သည့္ ခ်ာလီဘ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB