သား၂ဦးကို DNAစစ္ခြင့္ျပဳမည္၊ အမွန္တရားအတြက္ရပ္တည္ေပးၾကရန္ Wisdom Hill ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလိႈင္ ေတာင္းဆို  | DVB