ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၇ ဦးကို ထိုင္းက ဗုဒၶသာသနာစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္  | DVB