၆ လအတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၅၇၀၀ ေက်ာ္ရွိ၊ ၂၀ ေသဆုံး | DVB