ခပ္ေဆြးေဆြးစာသားေတြနဲ႔ ထြက္ရွိလာသည့္ လႊမ္းပိုင္သီခ်င္းသစ္-ၾကည္ျဖဴမယ္ဆိုရင္(ရုပ္သံ) | DVB