ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔စရာ၊ ရိုးရာဓေလ့ေတြၾကားက ဆြီဒင္ဒ႑ာရီပြဲေတာ္အေၾကာင္း႐ုပ္ရွင္- Midsommer (နမူနာ) | DVB