ဘားအံတြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမ ျပန္လည္ရရွိေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ | DVB