တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးျပပြဲ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ

တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပညာေရးျပပဲြ ၂၀၁၉ ကို ဇြန္ ၂၈ ရက္ကေန ၃၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ က်င္းပေနပါတယ္။ ျပပဲြမွာေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက တကၠသိုလ္ေကာလိပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္ဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ေဆးပညာဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြက ပါဝင္ျပသၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြကေန ပညာေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ ပညာေရးအသိပညာေပးတာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Pre School အဆင့္ကေနစၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေက်ာင္းေတြအထိ ထိေတြ႔တက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ ပညာရည္ခၽြန္ေထာက္ပံ့ေၾကး ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အျပည့္အဝရရွိႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြပါ ေလွ်ာက္ထားႏုိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပညာေရးျပပဲြမွာေတာ့ ကုမၸဏီ ၆၀ ကေန ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၈၀ ကိုု ျပသေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up