ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လယ္သမား ၂၀၀၀ ေတြ႔ဆံုမည္ | DVB