ေရႊ႕ေျပာင္းျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံခြဲ ကူညီေရး ဥပေဒၾကမ္း ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ခြင့္ျပဳ

အေမရိကန္-မကၠဆီကို နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြ ျမင့္တက္လာတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွငး္ဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ အကူအညီေပးေရး ဥပေဒၾကမး္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဇြန္လ ၂၅ ရက္မွာ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ျပည့္က်ပ္ေနတဲ့ စခန္းေတြအတြငး္ ကေလးငယ္ေတြဟာ ဆုိးရြားတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ အဲဒီခြင့္ျပဳေငြထဲမွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္းက်င္သစ္ေတြ ဖန္တီးေရးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒၾကမး္ကို ဒီမုိကရက္ေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ ၂၃၀ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၉၅ မဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒၾကမး္ အနာဂတ္က မေရရာလွပါဘူး။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ အထက္လႊတ္ေတ္ာက သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ ဥပေဒၾကမး္ ျပဳစုေနၿပီး သမၼတ ထရမ့္ကလညး္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမး္ကို ပယ္ခ်မယ္လို႔ သႏိၷ႒ာန္ ခ်ထားပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတ္ာ တာဝန္ရိွသူေတြက ေအာက္လႊတ္ေတ္ာ ဥပေဒၾကမး္ဟာ အစိုးရရဲ႕ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး ႀကိဳးပမး္မႈေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up