ကိုေနမ်ဳိးဇင္အမႈ ႐ံုးေျပာင္းေလ်ွာက္ထားသည့္အတြက္ မစစ္ေဆးျဖစ္ | DVB