ေတာင္သူအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၄ လ စီ အမိန္႔ခ် | DVB