မင္းျပားတိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္က ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီး အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္ | DVB