တယ္လီဖုန္းတုိင္ေပၚ ေႁမြတက္ေရာက္ေန၍ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ သြားေရာက္ဖမ္းဆီး | DVB