ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လယ္သမားအေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ေငြဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္ | DVB