ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕လယ္ရွိ  ျမန္မာလူဆိုးဂိုဏ္းကို ၀င္ေရာက္စီးနင္း | DVB