ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ စုေပါင္းစက္ဘီးစီး | DVB