ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၇၄ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔၌ လူအေယာက္ ၇၄၀  ပံုေဖာ္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္း (ဓာတ္ပုံ) | DVB