ဒါ႐ုိက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္း ကိုယ္တိုင္ဝတၱဳေရးသား ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ႏွစ္ပတ္အလို ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB