ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ အန္အယ္လ္္ဒီပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB