ဟက္ပီးဘတ္ေဒး အေမစု ပန္းခ်ီျပ၌ ပံုတူပန္းခ်ီကား ၁၂၀ ျပသ | DVB